Skip to content Skip to footer

3d modelování

Když vezmeme modelování v bodech jak by mělo vypadat od návrhu až po tisknutelný model vypadalo by to následovně:

1. Návrh a konceptualizace: Nejdříve je třeba mít představu nebo koncept toho, co chcete vytvořit. To může zahrnovat skicování nápadu na papír nebo vytváření digitálního konceptu v grafickém softwaru.

2. Výběr 3D modelovacího softwaru: Existuje mnoho 3D modelovacích programů, které lze použít pro vytváření 3D modelů pro tisk. Některé běžné programy zahrnují Blender, SketchUp, Fusion 360, Tinkercad a SolidWorks. Je důležité vybrat software, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a dovednostem.

3. Vytváření 3D modelu: S použitím vybraného softwaru začnete vytvářet 3D model svého návrhu. To může zahrnovat práci s geometrií, texturami, materiály a osvětlením. Během tohoto procesu je důležité dodržovat určité parametry a omezení týkající se tloušťky stěn, úhlu převisu a rozlišení modelu, aby byl model tisknutelný.

4. Příprava modelu pro tisk: Po dokončení 3D modelu je třeba jej připravit pro 3D tisk. To zahrnuje exportování modelu ve formátu, který je kompatibilní s 3D tiskárnou (nejčastěji STL nebo OBJ). Dále je třeba provést kontrolu modelu na chyby, jako jsou neúplné stěny, špatné spoje nebo nevyplněné objemy.

O nás

Jsme ambiciózní česká firma na poli 3D technologie, sdružujeme projektanty, odborníky na materiály, odborníky na průmyslový rozvoj a mnohé další. Zabýváme se výrobou, prototypováním, výzkumem a kreslením 3D modelů. Zaměřujeme se na potřeby zákazníků od nákresu až po finální výrobek.

Office

3D boys s.r.o.
Podnásepní 450/1a
Brno-město, 602 00
IČO:19254521
vedená u Krajského soudu v Brně spp. zn. C 133735

Sociální sítě

3Dboys.cz © 2024. všechna práva vyhrazena