Skip to content Skip to footer

Finance

Seed stage

Seed stage financování - 500.000 Kč budget s opcí 100.000 Kč měs od zakladatele Ukleina

Náklady dosavadní na 3D tisk, vynalezli jsme 3D lego aby byl robot snadno modifikovatelný a tisknemejej z PLA, experimentujeme s kompozity, utraceno 50%budgetu

Fáze 1 - Předpokládaný obrat

Nabídka prodeje svalů společnostem v oboru, spojení s velkým hráčem v oboru – v tomto případě očekávám zavedení sériové výroby svalů HALVE a uvedení an trh, obrat 2 mil Kč, ziskovost na prodaný kus dimenzujeme min na 30%, potřebujeme cash flow na vývoj či investici
Náklady – Rámcově potřebujeme kancelář a elektronickou laboratoř v Bělehradě á 2000€ měs – 24.000 € ročně, 3 elektrotechnické inženýry á 3.000€ měs – 108.000 € ročně alt. stejné prostředky vynaložit na externí inženýring, náklady vývoje neurální sítě 40.000€, CAD a jiný SW 5.000€, notebooky a měřící zařízení 20.000€, materiál 30.000 € (zatím počítáme že uhradíme z vlastních zdrojů), doprovodné náklady expertní porady, cestovní výdaje, propojení s jinými společnostmi odhadujeme 20.000 €, náklady České pobočky prototypování a administrace především mzdy 30.000€, to vše 1/2 max do konce roku 2025. Náklady držíme vždy pod 66% robota = 9.900€, nicméně do sériové výroby budeme fungovat z investic
Získané investice – seed funding a opce. Target investice – velký zahraniční partner, který by naše roboty oživil svojí AI a nadále jí vyvíjel, financoval by i vývoj HW, náš cíl je IPO v Londýně či New Yorku do konce roku 2027, zaměřujeme se na získání dalších grantů výzkumných a účast v inkubátorech typu Ysoft. Plánujeme získat v další fází 1.5 mil € na prototypizaci a vývoj MVP robota, alternativně z opce postavíme MVP a požádáme o 100mil. € na industrial upgrade a stavbu továrny

Růst robotiky jako odvětví US$42.82bn v roce 2024 (statista.com)

Total Available Market (TAM)
Přes 2 miliony robotů je ročně prodáno.
Růstový potenciál jen US stavebnictví 500.000 pracovníků (www.constructionbriefing.com) 300mil pracovních pozic zanikne a 33% všech odvětví implementuje AI (explodingtopics.com a Goldman Sachs) V roce 2025 automatizované stroje nahradí 1 mil. pracovníků továren (MIT Boston) V roce 2030 bude 14% lidí muset změnit kariéru aby vyhovovala AI (McKinsey)

Serviceable Available Market (SAM) World numbers: 
 1. total construction costs in the USA alone $1.98 trillion (TST Europe 8/2023) with an hourly wage avg. $32.16 
 2. there are 10 million production plants around the world, mainly in Asia (2024) 
 3. 600,000 fast foods
Serviceable Obtainable Market (SOM)

200 závodů na výrobu aut na světě

Produkt přináší hodnotu snížením nákladů

Market Validation a Value proposition

Produkt přináší hodnotu snížením nákladů na lidské pracovníky, zmenšení odvodů, zmenšení nákladů na učení a jednoznačně očekávatelné náklady na práci. Jelikož ještě neexistuje MVP, nebyl potenciálním zákazníkům produkt robota ukázán (validován), zájem o robota vyvozujeme z 1) poptávky po cobotech (robotické ruce v továrnách), 2) zájem o automatizaci napříč zeměmi, robotizační linky MOPRAZ a 3) postavení Figure AI, Muska a dalších na trhu, ač ještě nedodali hotový produkt

Aktuátory budoucnosti

Budoucnost
Pracujeme s lékaři na revoluční bio mechanickém měkkém aktuátoru umožňujícím operovat na ještě menších voltech, rychlejší pohyb and jemnější úchyp, 3D tisknuté neuron-like buňky, vyvíjíme je společně s mozkovými organoidy

Nyní State-of-Art TECH


Revoluční HALVE soft actuator byl vynalezen 1-24 a umožňuje nízko voltážní a jemný úchop, naše práceje
inspirována ETH Zurich – operují elektro mechanicky v 1100-1300 V, rychlejší, silnější než elektromotory. Actuátorje stroj umožňující pohyb.

Růstový plán

Fáze 1 – plán

 

Růstová strategie: 

 1. plány a strategie pro růst a expanzi start-upu – do přístup díky strojírenským veletrhům, účasti na EXPO 27 v Bělehradě, přístup skrze partnerství rozšíření produktového portfolia – plánujeme sami provozova 8/25 chceme postavit MVP autonomního robota, otevřít vlastní robotickou restauraci, účastnit se veletrhů doma a v zahraničí
 2. zamýšlené trhy – Asie, Severní Amerika a Evropa, t společnost na úklid, robotickou 
 3. oboru AI a velkými výrobními kapacity, aktuálně jednáme s ABB, uvažujeme o Honeywell, Robotics Milestone restauraci apod. abychom v reálném čase ukazovali, že roboti tu práci opravdu zvládají, to nikdo nedělá 4.partnerství – máme zájem o velkého partnera Netherslad, Apple, Microsoft apod.
 4. partnerství – máme zájem o velkého partnera v oboru AI a velkými výrobními kapacity, aktuálně jednáme s ABB, uvažujeme o Honeywell, Robotics Netherslad, Apple, Microsoft apod.

Milestones
 1. dokončení HALVE, akvírování talentů, hledáme svého Marconiho a Wozniaka, hledáme mentory 
 2. ostrý start vývojového centra a elektrotechnické laboratoře Brno a Bělehrad, min 3 inženýři 
 3. navázání strategického partnerství a 2. kolo financování 
 4. prodat první HALVE svaly,
 5. vývoj AI a neurální sítě, vývoj hlavy, zabezpečení, implementace VR setu, motoriky, vyřešení problému stabilizace
 6. účast v technologickém inkubátoru a akcelerátoru
 7. do 8/25 postavit MVP autonomního robota a mediální kampaň k popularizaci, nejp. zde velký partner a 3. kolo financování 
 8. otevřít vlastní robotickou restauraci k podpoření financování a vývoje, 
 9. účastnit se veletrhů doma a v zahraničí, hlavně EXPO, 
 10. otevření vlastní továrny, zabezpečení silnější než banka, 
 11. expanze do příbuzných oborů stavebnictví, úklidových služeb, restauratérství, výroby apod.
O nás

Jsme ambiciózní česká firma na poli 3D technologie, sdružujeme projektanty, odborníky na materiály, odborníky na průmyslový rozvoj a mnohé další. Zabýváme se výrobou, prototypováním, výzkumem a kreslením 3D modelů. Zaměřujeme se na potřeby zákazníků od nákresu až po finální výrobek.

Office

3D boys s.r.o.
Podnásepní 450/1a
Brno-město, 602 00
IČO:19254521
vedená u Krajského soudu v Brně spp. zn. C 133735

Sociální sítě

3Dboys.cz © 2024. všechna práva vyhrazena